MÅLSÆTNING

Det er tegnestuens målsætning at finde helhedsløsninger, der til fulde indfrier bygherrens forventninger til funktion, oplevelse og økonomi. Samtidig er det vort mål at skabe anlæg af høj æstetisk og arkitektonisk kvalitet ved benyttelse af et formsprog, der er afpasset den enkelte opgave, at skabe og bevare et arkitektonisk helhedsgreb i løbende dialog med bygherre, brugere og andre involverede fagområder.

Hver enkelt opgave løses med det stærkest mulige arkitektoniske helhedsbillede ud fra en nøje landskabsanalyse af den aktuelle lokalitet, den ønskede funktion og projektets økonomiske rammer. For os er hver enkelt opgave unik og vi tilstræber med et enkelt greb at forene stedets karakter og programmets indhold i en symbiose, der fungerer som fundament for et enkelt og karakteristisk formsprog.

Tegnestuen varetager opgaver af vidt forskellig karakter og omfang inden for et bredt spektrum af landskabsarkitektens virkefelt, hvor vi indgår i en lang række nære og inspirerende samarbejder med bl.a. arkitekter og kunstnere. Dette kombineret med mange års erfaringer og ekspertise skaber grobund for nytænkning og kreative arbejdsprocesser.


TEAM

I tegnestuens medarbejderstab rådes der over en varieret professionel viden, der tilsammen danner et stærkt team, hvor alle supplerer hinanden med en bredde, der dækker fagets mange facetter. Herved har vi mulighed for at arbejde med høj kvalitet og gode tekniske løsninger, kombineret med fornemmelsen for den ’musikalitet’, der skal til for at løfte et projekt op over det almindelige. Tegnestuen beskæftiger i dag 3 medarbejdere.

De ansatte er landskabsarkitekter uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole for herigennem at sikre en optimal og effektiv viden, der går på tværs af tekniske discipliner og æstetiske udformninger.

 

PERSONDATA

Personlige data
Personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person eksempelvis for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller øvrigt give personoplysninger om dig selv.
 
Indsamling af personlige data
Vi indsamler som udgangspunkt ikke personlige data om dig på vores hjemmeside, men vi bruger cookies.

Cookies og statistik ved hjemmesidebesøg
For at optimere udviklingen og brugervenligheden på vores hjemmeside indsamler vi, ved hjælp af cookies, informationer om brugen af hjemmesiden.  

En cookie er en fil, der lægges på den enhed, du besøger hjemmesiden fra. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men brugerens datamaskine. Den gør det muligt at genkende din enhed og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Vi kan ikke se hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller hvem, der bruger enheden.
Cookies kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Ved besøg på hjemmesiden gøres du opmærksom på brugen af cookies, og kan fravælge brugen. Dit valg om ikke at bruge cookies vil som det eneste blive registreret. Du skal være opmærksom på, at det kan have indflydelse på funktioner, der forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Hvis du helt vil undgå cookies, sker det via dine egne browser indstillinger.

Personoplysninger leveret på eget initiativ
Jobansøgninger og praktikantansøgninger skal sendes direkte til: julie@kierkegaard.dk
Kun de personer, der er involveret i ansættelsesprocedurer, har direkte adgang til den pågældende postkasser. Medarbejderne har tavshedspligt i forhold til de fremsendte oplysninger.
Ansøgninger og bilag slettes automatisk efter 6. måneder. 
Ansøgninger sendt direkte til andre e-mails vil blive slettet.
Øvrige uopfordrede henvendelser og generelle forespørgsler slettes automatisk efter 12 måneder.
 
Personlige oplysninger fra leverandører og samarbejdspartnere
Mailkorrespondance med leverandører og samarbejdspartnere arkiveres under de respektive sager og kontaktkartoteker, og slettes når sagerne forældes.