Gårdrum C på Sdr Campus 1 år efter aflevering. Gårdrummet er udarbejdet i et tæt samarbejde med Ingvar Cronhammar

Gårdrum C på Sdr Campus 1 år efter aflevering. Gårdrummet er udarbejdet i et tæt samarbejde med Ingvar Cronhammar