Vi er et stærkt team der supplerer hinanden med en bredde der dækker fagets mange facetter. Det giver os mulighed for at arbejde med et højt ambitionsniveau, med høj kvalitet og med solide og gode tekniske løsninger. Det kombinerer vi med den ”musikalitet” der skal til for at løfte et projekt til et højt niveau. Pt er vi 3 meget erfarne landskabsarkitekter i en kombination fra Arkitektskolen og KU Life for herigennem at sikre en optimal, effektiv og målrette viden, der går på tværs af tekniske discipliner og æstetiske udformninger.

Karen Iversen

Landskabsarkitekt

ki@kierkegaard

+45 20 28 81 81

Julie Kierkegaard

Ejer

julie@kierkegaard.dk

+45 40 17 81 81

Lars Hegnet

Landskabsarkitekt

lh@kierkegaard.dk

+45 51 15 81 81