Søndre Campus

Sdr Campus består af ITU, KUA1, KUA2, KUA3 og Humanistisk Fakultets BibliotekLandskabet omkring bygningskomplekserne er opført som robuste rekreative landskaber. Nogle steder langs den landskabelige kanal, andre steder langs den bymæssige kanal, mange steder som åbne eller lukkede gårdrum – nogle mere intime og frodige gårdhaver placeret i bygningsstrukturerne. Beplantningen er varieret i såvel skala som i arter. Tagterrasser udgør udearealer på etagerne.

Byskabet fletter sammen med landskabet for herigennem at skabe intime oplevelser. Vi arbejder meget miljøbevidst og med stor diversitet. Målet er at forene det klassiske byrum med det landskabelige store træk. Amager Fælled “skyller” ind på universitetstorvet og fletter således det urbane og det landskabelige liv tæt sammen.

Store dele af landskabsprojektet afvandes med LAR-løsninger og vand recirkuleres til den store landskabelige kanal.

FAKTA

Type: Universitet / Byrum

Adresse: Njalsgade 80, København

Areal: 8.000 m2Færdigopført: 2016

Bygherre: Bygningsstyrelsen / Københavns Universitet

Arkitekter: Arkitema

Præmieringer: Publikumsprisen, Københavns Kommune 2018 / Foreningen Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2017

Foto: navne på fotograferne