Bernts have, Børnehaven Elverhøj

Bernts Have Børnehaven er lokaliseret midt i et boligområde, således at den er planmæssigt integreret i bebyggelsen.
Taget er græstag/eng, hvor der er en niveaufri overgang mellem terræn og bygningens tag. Taget er lavet med en Zinco systemopbygning med i alt ca. 20 cm opbygning, hvorpå der er sået græs. Taget er uden gelænder/ kantværn, hvorfor ”offentligheden” er afspærret ved et buet hegn.
Legepladsen er en naturlegeplads med de forskellige elementer, der kan findes i naturen; siddesten, pilehegn, græssletter, sand etc. dog med flethegn omkring hele legepladsen, hvor bygningen ikke afgrænser. Der er også asfaltsti til mooncars.

FAKTA

Type: Børnehave

Adresse: Holbæk

Udført: 2008

Bygherre: Holbæk Kommune