Løbende hund

Afvandingsrender og brøndgods, spiller en ikke uvæsentlig, men ofte overset, rolle for bymiljøets æstetiske fremtoning.

Til projektet Københavns Universitet på Amager (kendt som KUA) skulle tegnestuen bruge en linieafvandingsrist der kan dreje om 90-graders bygningshjørner. Det kan de fleste linieafvandinger.

Jeg havde dog et brændende ønske om at mønsteret på risten ikke skulle brydes hver gang vi skulle omkring et hjørne på bygningen, hvilket inspirerede mig til selv at designe en afvandingsrist. Løbende hund er skabt med inspiration i mæanderborten – et ubrudt græsk mønster fra oldtiden – gik jeg i gang med at arbejde med design af riste til linieafvandingen. Senere kom brøndgods til.

På dansk kaldes mæanderborten for løbende hund.

FAKTA

Type: Design

Navn: Løbende Hund

Designer: Julie Kierkegaard

Designår: 2012

Producent: ACO Nordic

Materiale: Støbejern