Om

Tegnestuen
Tegnestuen beskæftiger sig med udvikling af arkitektur indenfor by- og landskabsplanlægning. I hvert projekt er det vores største opgave og ambition at skabe stedsspecifikke, visionære og sanselige uderum, der bidrager til brugernes liv. Vi tilstræber at skabe robuste og bæredygtige rum, der giver plads til fantasi, naturoplevelser og pauser.

Vi arbejder med robuste og bæredygtige materialer ved innovativ brug af design. Med udgangspunkt i stedets stoflighed, søger vi at arbejde med genkendelige materialer fra stedet.

Et af tegnestuens fokuspunkter er bæredygtighed, der for os handler om at skabe kvalitet med lang levetid og med materialer, der er robuste – gerne lokale – og som frem for alt holder længe og patinerer smukt.

Et andet fokuspunkt for tegnestuen er biodiversitet. Her arbejder vi med design og planter, der bidrager til en mangfoldighed for flora og fauna – gerne med fokus på klimatilpasning.

Vi er ambitiøse, åbne og ærlige i vores samarbejder, og vi søger altid efter det særlige og bæredygtige i vores projekter.

Med respekt for stedet brænder vi for at skabe stedsspecifikke, visionære og sanselige uderum.

Teamet
Vi er et stærkt team, der supplerer hinanden med en bredde, der dækker fagets mange facetter. Det giver os mulighed for at arbejde med et højt ambitionsniveau, med høj kvalitet og med solide og gode tekniske løsninger. Det kombinerer vi med den ”musikalitet”, der skal til for at løfte et projekt til et højt niveau.

Vi er fire meget erfarne landskabsarkitekter i en kombination fra Arkitektskolen og KU Life for herigennem at sikre en optimal, effektiv og målrettet viden, der går på tværs af tekniske discipliner og æstetiske udformninger.


Tegnestuens historie
Tegnestuen blev grundlagt af Svend Kierkegaard helt tilbage i 1972. Men det var først i 1977 at virksomheden blev momsregistreret.
I de tidlige år, arbejdede Svend disciplineret hver eneste aften efter fyraften, alt imens han var fuldtidsansat hos Jørgen og Inge Vesterholt indtil 1983. De første opgaver står fortsat fine og den dag i dag, bærer projekterne fortsat Svends DNA – som renfærdige og enkle landskaber hvor al overflødigt er undgået og hvor naturen får lov at leve og udvikle sig som det primære.
Af tegnestuens første projekter kan bl.a. nævnes: Sjølundsparken, en boligbebyggelsen i Hellebæk, Trapholt Kunstmuseum i Kolding og Centralsygehuset i Slagelse.

Julie Kierkegaard, Svends datter, har været en del af tegnestuen siden 1988, og i 2000 blev Julie partner. Da Svend gik på pension i 2012, overtog Julie Svends aktier, og siden har Julie drevet tegnestuen. Siden 2012 har tegnestuen løst en del store og komplekse opgaver, blandt andet Københavns Universitet på Amager (Sønder Campus), Axel Towers og Axel Torv, Kvæsthusmolen bedre kendt som Ofelia Plads, Frihedsmuseet, boligbyggerierne på Tuborg Strandeng, Postbyen og Danske Banks nye domicil.