Den Grønne Slotsby – Amfiteater

Amfiteater i Langedammen

I helhedsplanen for Fredensborg bymidte – Den Grønne Slotsby – er der lagt vægt på at skabe en levende og sammenhængende grøn by, at byen og slottes historie skal forbindes og fremhæves, samt at koblingen mellem slot og by skal forstærkes for derved at skabe mere byliv for alle, borgere og besøgende.

Amfiteatret i Langedammen er udført som første etape af Den Grønne Slotsby.

I forbindelse med Kulturhuset i Fredensborg og som et centralt knudepunkt i hele Den Grønne Slotsby er der etableret et nyt Amfiteater til udendørs kulturelle arrangementer. Amfiteateret er udover en scene også en tilgængelighedssti fra terrænet ved kulturhuset ned til området ved Langedammen. Ved at sammenlægge de to funktioner, tilgængelighedssti og amfiteater, har folk med særlige tilgængelighedsbehov nu bedre mulighed for at deltage i kulturelle arrangementer. Nye træer indrammer scenerummet levende og grønt. Visuel kontakt fra Langedammen mod Kulturhuset sikrer intentionerne om større visuel forbindelse i hele Den Grønne Slotsby.

FAKTA

Type: Byrum, Kultur, Parkrum

Langedammen, Fredensborg

Areal: 1.570 m2

Udført: 2022

Bygherre: Fredensborg Kommune

Ingeniør: Artelia Group

Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard AS