Den Grønne Slotsby

Dronning Ingrids Anlæg, Bagerdammen og Slotsforpladsen

I helhedsplanen for Fredensborg bymidte – Den Grønne Slotsby – er der lagt vægt på at skabe en levende og sammenhængende grøn by, at byen og slottes historie skal forbindes og fremhæves, samt at koblingen mellem slot og by skal forstærkes for derved at skabe mere byliv for borgere og besøgende.

Amfiteatret i Langedammen er udført som første etape af Den Grønne Slotsby, mens anlæggelsen af områderne Bagerdammen, Dronning Ingrids Anlæg og Slotsforpladsen opstartes i 2024-2025.

Bagerdammen og Dronning Ingrids Anlæg, der i dag er to opdelte steder, samles til et defineret sted. En lysning i en grøn skovagtig ramme, en have, med et opsigtsvækkende staudebed, siddepladser og tilgængelige stier omgærdet af en præcis kant i samme formsprog som amfien.

Slotsforpladsen strammes op med en ramme af slotsgrus og en ensartet belægning af genanvendte chaussésten. Brosten fra slotspladsen trækkes med ned som kørebane og parkeringspladser markeres og opdeles med rækker af brosten. Der indrettes med cykelparkering og informationsskilte.

FAKTA

Type: Rekreativt rum, Byrum, Kultur

Adresse: Slotsgade og Jernbanegade, Fredensborg

Areal: 7.050 m2

Bygherre: Fredensborg Kommune

Ingeniør: Artelia Group

Foto: Julie Kierkegaard AS