Dyssevænget sommerhus

Huset er opført på en fremskudt pynt, der vender direkte nordvest mod Kattegat. Den særlige beliggenhed mellem lavning og bakkedrag, har inspireret til de mange forskydninger, der opløser tagfladerne i forskellige sætstykker og giver indre forskudte planer og udsigt og læ mod forskellige retninger. Gyro Focus er den hængende pejs, husets arne, der både inde og ude, er husets omdrejningspunkt.

Stedet har været i familiens eje siden midt i 1990erne, men da det lille gamle sommerhus fra 30erne gennem mange år havde sat sig og var blevet vind og skævt, valgte vi at tegne et nyt hus, der skulle udformes i sammenhæng med det eksisterende anneks og udhus.

Huset er brutto 109 m2 og det er opført som en traditionel træskeletkonstruktion. Udvendig beklædt med egetræsspån på både facade og tag for at opnå en nedskaleret indlejring i stedet. Indvendige vægge og lofter består af 30 mm massive fyrretræsplanker, der er ludbehandlede og spritbejdsede, med hensigten at ude og inde hænger sammen med ligeværdig grålig nuance og tektonik.

Vinduer og døre er udført i egetræ indrammet af tombak. Store foldedørspartier gør det muligt at åbne huset helt op når vejret tillader og hjørnevinduerne vender mod lavning og strandfod. In situ støbte glittede betongulve medvirker til en brugsmæssig robust ude-inde relation.

FAKTA

Type: Privat anlæg, Sommerhus

Adresse: Dyssevænget 22, Vejby

Opført: 2019

Bygherre: Julie Kierkegaard og Henrik Schmidt

Arkitekt: Julie Kierkegaard og Henrik Schmidt

Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard og Henrik Schmidt

Ingeniør: Madsen og Søeborg Rådgivende ingeniører, Tor Søeborg