Horsens Kraftvarmeværk

1. præmie i åben konkurrence 1989.

I 1990’erne blev der bygget nye, decentrale kraftvarmeværker i en lang række danske byer. Tidligere var værkerne placeret ude i byernes industriområder. Horsens Kraftvarmeværk ligger i det åbne landskab på en tange i Horsens Fjord. På denne måde kan borgerne se og forstå, hvor strømmen og fjernvarmen kommer fra.

Kraftvarmeværket er formet som en kube og placeret i et kvadratisk vandbassin, der omkranser hele anlægget. Kuben er delt i to af en gennemgående værkstedsgade. Det giver en enkel og rationel deling af bygningen. Der er en ’ren’ side med turbiner, værksteder og administration og en ’uren’ side, hvor affaldsforbrændingen foregår.

Den kompakte, geometrisk afklarede bygningsform er blevet mulig på grund af en utraditionel men logisk stabling af værkets forskellige procesanlæg og maskindele. Anlæggets facader består af præfabrikerede betonelementer beklædt med glaserede, keramiske fliser i varme farvetoner. Det giver det store bygningsvolumen et udtryk, der varierer alt efter dagslysforhold og

FAKTA

Type: Teknisk anlæg, Kraftvarmeværk

Adresse: Endelavevej 7, Horsens

Areal: 10.000 m2

Udført: 1990-1991

Bygherre: I/S Skærbækværket

Arkitekt: Lundgaard og Tranberg Arkitekter

Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen