Knud Holschers have

Villaen har siden opførelsen i 1972 været anvendt af Knud Holscher som familiebolig. Den føjer sig til rækken af efterkrigstidens villaer, hvor arkitekter med inspiration fra bl.a. U.S.A. gennemførte helt nye beboelsestyper. Villaen er opført samtidig med opførelsen af de første tæt-lav bebyggelser. Bygning og omgivelser er fredet.

Om fredningen: Knud Holschers villa og have i Rudersdal Kommune blev fredet i juni 2012. Fredningen er et eksempel på en fredning af en bygning med omgivelser, her en have udformet af landskabsarkitekt Svend Kierkegaard. Haven er etableret i 1972 samtidig med opførelsen af villaen.   Ved fredningen er der lagt vægt på, at villa og have udgør en samlet arkitektonisk helhed. Dele af haven indgår som en væsentlig del af beskrivelsen af villaens rumlighed. Endvidere er havens selvstændige værdier beskrevet således: ”Udearealerne fremtræder som afgrænsede rum med hver sit arkitektoniske udtryk, hvor vandhaven mod øst fremstår som det mest iøjefaldende med en stærk iscenesættelse af det skulpturelle træ og de store sten i forhold til de skarpt afskårne vandbassiner og stramt afgrænsende hække. Hertil kommer den enkle gårdhave med et enkelt træ og en rolig bund af store betonfliser opdelt af enkelte rækker af brosten. Helt anderledes er den sydvendte del af haven med enkle græsflader og afgrænset af en vedbendhæk over et trådhegn og det nordvendte indgangspartis grønne slugt.” I beskrivelsen af de bærende fredningsværdier indgår ”opretholdelsen af de forskellige haverum med den østvendte have som det væsentligste”. Endelig anbefales det, at retningslinjerne for bl.a. havens vedligeholdelse nedskrives i en plejeplan.

FAKTA

Type: Privat anlæg

Adresse: Paradisvænget 24, Holte

Udført: 1972

Bygherre: Henny & Knud Holscher

Arkitekt: Knud Holscher