Tårnby retsbygning

Retsbygningen i Tårnby er opført i 1999 og tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter.
Bygningen repræsenterer et nutidigt arkitektonisk udtryk af høj bevaringsværdi.
Den er karakteriseret ved store glaspartier, rene linjer og en vellykket sammenhæng mellem ude og inde. Ejendommen ophørte med at være retsbygning i 2007,
hvorefter Tårnby Kommune købte ejendommen af Freja Ejendomme i 2014 med
henblik på at anvende den til at samle kommunens daghjemsfunktioner fra de
lokale plejehjem.

FAKTA

Type: Retsbygning

Adresse: Blåklokkevej 4, Kastrup

Udført: 1999

Bygherre: Taastrup Kommune / bygningsstyrelsen

Arkitekt: Dorte Mandrup

Foto: Per Munkgaard Thorsen