Tuborg Nord

I samarbejde med Vilhelm Lauritzen har tegnestuen tegnet landskabet omkring boligerne i Tuborg Nord. Den dag i dag fremstår bygningskomplekset harmonisk og inviterende og danner dagligt rammer for mange mennesker.

Området ligger smukt ud til Øresund med en kanal som det samlende element, der spejler de i alt fire længebygninger, som bebyggelsen består af. Alle lejligheder ligger naturskønt, er gennemlyste og har udsigt til Øresund og kanalen.

Træbeplantningen langs kanalen og det landskabsanlæg, der blev etableret, da Tuborg Nord blev opført i 2002, er efterhånden vokset til og står integreret som en helhed sammen med de smukt patinerede længehuse. Kanalen ligger for enden af Tuborg Boulevard med en generøs spansk trappe ned til vandet.

Den overordnede helhedsplan for Tuborg Havn er et modernistisk udlæg, hvis overordnede motiv er at trække Øresund ind på land gennem et kanalsystem, og den anden vej at danne grobund for at bygninger og byrum på land får glæde af gode sigtelinjer og udsyn mod vandet.

Lejlighederne fremstår gennemlyste og luftige med gode kig mod uderummene. Stuelejlighederne er generøst hævet over terræn og har private haver indrammet af smukke vedbendbeklædte Louisianahegn.

FAKTA

Type: Bolig

Adresse: Tuborg Boulevard, Hellerup

Areal: 12.000 m2

Opført: 2002

Bygherre: Carlsberg Ejendomme A/S

Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter